Draaiboek Leerlingenvervoer
Beleid & Advies
18. 10. 2018

Klant tevredenheidonderzoek provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft enkele jaren geleden de halte-taxi geïntroduceerd. Een vraagafhankelijk vervoersysteem dat van halte naar halte rijdt op die plekken en tijden waar er geen openbaar vervoer meer is.

De provincie heeft ons gevraagd om de klanttevredenheid in kaart te brengen en om de systeemkenmerken te vergelijken met soortgelijke vervoersvormen. Om zo inzichtelijk te maken of en welke aanpassingen nodig zijn. Dat hebben wij samen met onze partner I&O Research uitgevoerd. De gebruikers van de halte taxi geven een mooi rapportcijfer voor deze vorm van vervoer, net boven de 8 gemiddeld. Eventuele aanpassingen in het systeem betreft vooral verdere optimalisatie zoals bijvoorbeeld rondom reisinformatie.

Terug naar overzicht
scroll