Draaiboek Leerlingenvervoer
Kennis & Educatie
30. 01. 2017

Kennissessies zorginstellingen

Het vervoer van en naar dagbestedingslocaties omvat zowel vervoer voor cliënten die nog thuis wonen als voor cliënten die binnen een instelling wonen. Door de diversiteit van het vervoer de kenmerken van de reizigersgroep is het vervoer niet eenvoudig te organiseren. Daarnaast staan de budgetten onder druk en richten veel instellingen zich liever op het primaire proces van bieden van goede zorg! Logisch.

Het vervoer van en naar dagbestedingslocaties omvat zowel vervoer voor cliënten die nog thuis wonen als voor cliënten die binnen een instelling wonen. Door de diversiteit van het vervoer de kenmerken van de reizigersgroep is het vervoer niet eenvoudig te organiseren. Daarnaast staan de budgetten onder druk en richten veel instellingen zich liever op het primaire proces van bieden van goede zorg! Logisch.

Als ervaren adviseur ondersteunen wij diverse zorginstellingen bijvoorbeeld door het contractbeheer voor hen in te vullen. In 2016 hebben we, in samenwerking met enkele zorginstellingen, kennismiddag specifiek voor zorginstellingen georganiseerd. Onderwerp van deze kennismiddag betrof het stimuleren van anders reizen. Als gevolg van veel onbekendheid omtrent dit onderwerp bij zorginstellingen hebben afgevaardigden van ruim 10 verschillende zorginstellingen aan deze dag deelgenomen. Juist door deze mensen van diverse instellingen bij elkaar samen te brengen ontstond een beter beeld op mogelijkheden om het vervoer verder te optimaliseren en beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de reizigersgroep.

Terug naar overzicht
scroll