Actueel
09. 07. 2018

Jeugdvervoer of leerlingenvervoer?

Binnen de meeste gemeenten twee verschillende afdelingen met verschillende taken en verantwoordelijkheden, maar toch zien wij binnen het vervoer dat geregeld wordt binnen het leerlingenvervoer en de Jeugdwet veel raakvlakken. Veel leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan en gebruik maken van de voorziening leerlingenvervoer zijn ook bekend bij de afdeling Jeugd. Dit biedt kansen om (hulp in) het vervoer efficiënter te organiseren.

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over 1 gezin 1 plan (1G1P). Hierin werken hulpverleners met het gezin samen als team. De belangrijkste doelstelling van het werken met het gezinsplan is het bevorderen van zelfsturing van gezinsleden. Het gezinsplan biedt houvast en overzicht. Gezinsleden hebben meer zicht op de geboden hulp en zorg, de doelen en de gemaakte afspraken. Als het gaat om het vervoer is het niet altijd even duidelijk wie (en dus welke afdeling) er verantwoordelijk is voor het vervoer. Hierdoor worden er vaak afspraken gemaakt die langs elkaar heen lopen met als gevolg het het onoverzichtelijk is voor ouders/verzorgers, het intern extra werk oplevert en, niet onbelangrijk, veel geld kost.

Daar waar het sterk verschilt is dat het leerlingenvervoer het uitgangspunt heeft dat het uitsluitend het doel heeft om leerlingen te vervoeren van het woonadres naar een locatie waar onderwijs gevolgd wordt en de Jeugdwet voorziet in vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Doordat er vaak van beide voorzieningen gebruik gemaakt wordt is samenwerken heel belangrijk. Veel gemeente hebben het leerlingenvervoer wel ingekocht, maar het jeugdvervoer (nog) niet. Wij zien dat dit vaak leidt tot hogere vervoerskosten in het jeugdvervoer, omdat het minder efficiënt is om de leerling te vervoeren naar de plaats van bestemming. Gezamenlijk het vervoer inkopen zal dus zeker voordelen opleveren!

Niet alleen op het gebied van inkopen van vervoer, maar ook binnen het organiseren van vervoer is samenwerking en goede afstemming tussen de verschillende afdelingen belangrijk. Hierbij kan gedacht worden aan vraagstukken met betrekking tot de verantwoordelijk voor hulpmiddelen (zoals zevenpuntgordel of andere vrijheid beperkende middelen), de verantwoordelijk voor het regelen van begeleiding en welke bestemmingen onder welke voorziening valt. Het is duidelijk dat het complex is en dat het belangrijk dat er gelijkaardige kaders afgesproken worden waarin een beslissing genomen wordt.

Wilt u inzage krijgen in de wijze waarop de verschillende soorten vervoer binnen uw gemeente (kosten)efficiënter georganiseerd kan worden (bijvoorbeeld door inkoop of het opstellen van beleid)? U kunt hiervoor contact opnemen met Joanita Hoegen: j.hoegen@forseti.nl of (06) 53 25 84 71.

 

Terug naar overzicht