Actueel
30. 11. 2017

Kan uw jeugdvervoer (kosten)efficiënter?

Het vervoer naar en van behandellocaties valt sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hoe is die verantwoordelijkheid tot nu toe ingevuld bij gemeenten? Is het binnen uw gemeente duidelijk hoe het vervoer nu is georganiseerd? Is er inzicht in de vervoerstromen en de kosten?

Ouder en kindSinds 1 januari 2015 bent u als gemeente verantwoordelijk voor veel vormen van jeugdhulp, waaronder het vervoer van en naar behandellocaties. Het staat de gemeente vrij om dit vervoer te organiseren.

De meeste gemeenten hebben het jeugdvervoer op de volgende manier ingevuld (of combinatie hiervan):

  1. Het vervoer wordt als onderdeel ingekocht bij de zorgaanbieders.
  2. Ouders/verzorgers krijgen een bijdrage om het vervoer te organiseren met eigen of openbaar vervoer.
  3. Er wordt een taxibedrijf benaderd om het vervoer uit te voeren (al dan niet de gecontracteerde vervoerder(s) voor het leerlingen- of Wmo-vervoer).
  4. Het vervoer wordt samen met het leerlingenvervoer ingekocht.

Forseti kan op basis van uw (contract)informatie onder andere antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat zijn de kosten en hoe verhouden die zich tot de huidige markt?
  • Is het jeugdvervoer (kosten)efficiënt geregeld?
  • Zijn er combinatiemogelijkheden met andere vervoersvormen binnen en buiten uw gemeente?
  • Wat zijn de mogelijkheden op lange termijn?

Wij bespreken uw situatie en de mogelijkheden graag in een vrijblijvend gesprek. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Ronald Derks (r.derks@forseti.nl of (06) 53 25 84 52).

Terug naar overzicht