Draaiboek Leerlingenvervoer
Beleid & Advies
01. 02. 2017

Heroriëntatie doelgroepenvervoer U-16 gemeenten provincie Utrecht

Forseti heeft 16 Utrechtse gemeenten ondersteund bij zetten van een vervolgstap op het gebied van het doelgroepenvervoer, zowel inhoudelijk als procesmatig.
Inhoudelijk heeft Forseti de resultaten van eerdere onderzoeken geactualiseerd.

Daarbij is de complexiteit van het vraagstuk teruggebracht tot enkele concrete en behapbare adviezen in de vorm van factsheets. Op basis van vervoerstromen en huidige samenwerkingsrelaties hebben wij een concreet voorstel opgesteld voor de toekomstige samenwerking in het doelgroepenvervoer.
Daarnaast lag de focus op het proces, om de ambities en belangen van partijen in kaart te brengen, draagvlak te creëren en een bestuurlijke keuze voor te bereiden. Samen met de projectgroep is een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd. Tevens is gesproken met de relevante stakeholders.
Op basis van onze inzet hebben de gemeenten concrete keuzes gemaakt voor de toekomst van het doelgroepenvervoer.

Terug naar overzicht
scroll