Bekijk onze vacatures

“Borging van mobiliteitsbeleid met MaaS vereist nieuwe kijk op publieke positionering en marktbewerking van repareren naar regisseren!

Mobility-as-a-Service

De term MaaS komt u veel tegen. Wat houdt het in en wat zijn relevante ontwikkelingen? Wat is de rol van de overheid en waar moet zij rekening mee houden? Welke relatie bestaat met het doelgroepenvervoer? Forseti helpt u op weg en werpt graag een kritische blik op de geschetste droombeelden en scheidt mythes van slimme toepassingen

Wat betekent Maas voor de mobiliteit?

MaaS staat kort gezegd voor overkoepelende diensten waarmee een reiziger met alle modaliteiten (deelauto’s, -fietsen, taxi, ov etc ) complete ketenreizen kan plannen, boeken en betalen. De ontwikkeling van MaaS heeft grote invloed op onze mobiliteit, dus ook van gebruikers van het doelgroepenvervoer.

Wat is de rol van de overheid?

Wij vinden dat de (Nederlandse) overheid haar publieke verantwoordelijkheid moet nemen en een prominente rol in de regie op MaaS pakt. Alleen zo kan zij tegenwicht bieden aan marktpartijen, maatschappelijke doelen borgen en neveneffecten van marktwerking voorkomen.

Forseti kan ondersteunen in deze transitiefase:

  • Strategische advisering over rol- en taakverdeling, visievorming en beleidsontwikkeling.
  • Schetsen van voor u relevante ontwikkelingen en inzoomen op de MaaS-ontwikkelingen vanuit het doelgroepenvervoer. Wat betekent MaaS voor mij en mijn reizigers?
  • Aanbestedende overheden als provincies en regio’s helpen met het vertalen van MaaS ontwikkeling en ambities naar beleid, concessie- en contracteringsstrategieën en bestekken
scroll