Beleid & Advies
01. 02. 2017

Beleidsplan Kanteling – Amersfoort

Voor de regio Amersfoort werkt Forseti mee aan het opstellen van een Beleidsplan Kanteling in Vervoer. De uitwerking van dit plan is één van de adviezen die Forseti de regio heeft gedaan in het kader van Toekomstperspectief voor het doelgroepenvervoer.

Het doel is het opstellen van een concreet beleidsplan met specifieke maatregelen die gemeenten kunnen toepassen om de kanteling toe te passen.
Om tot de kaders van het nieuwe beleid te komen voert Forseti verschillende werkzaamheden uit. Ten eerste een analyse van vervoerstromen inclusief een OV-scan, die inzicht geeft in de mate van beschikbaarheid van het regulier openbaar vervoer als alternatief voor ritten in het doelgroepenvervoer. Ten tweede vinden diverse bijeenkomsten plaats met stakeholders, zoals reizigersvertegenwoordigers, vervoerders, bestuurders, scholen en zorgaanbieders. Ten derde het opstellen van een reizigersprofiel, waarin de individuele kenmerken van de reiziger goed zijn vastgelegd, zodat inzicht bestaat in de mogelijkheden van de reiziger en passend vervoer kan worden aangeboden. Tot slot wordt op basis van deze sporen een nieuw beleidskader voor het vervoer opgesteld en levert Forseti input voor de op te stellen aanbestedingsdocumenten voor zowel het callcenter als het vervoer.

Terug naar overzicht
scroll