Actueel
26. 03. 2018

Basisinformatie kleinschalig vervoer

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we een eerste overzicht opgesteld van belangrijke indicatoren in het doelgroepenvervoer en het kleinschalig openbaar vervoer. Wij hebben deze opdracht gekregen omdat het ministerie van IenW in een ronde langs stakeholders telkens terug kreeg dat de informatievoorziening beter moest.

Goede informatie is nodig om een aanbesteding vorm te geven, om een contract te monitoren en om vergelijking te kunnen maken met andere opdrachtgevers. Allemaal zaken waar Forseti dagelijks aan werkt. Daarom is aan ons gevraagd om een eerste set aan indicatoren op te stellen. Dat hebben we samen met een aantal opdrachtgevers gedaan. Doel van het project is het opstellen van een eerste set basisinformatie voor het kleinschalig vervoer en tegelijk het verkennen van draagvlak hiervoor bij opdrachtgevers van kleinschalig vervoer. In de set basisinformatie staan alle aspecten die voor de opdrachtgever van belang zijn voor het: contractbeheer, aanbesteden vergelijken met andere regio’s en voor de innovatie van het kleinschalig vervoer. De set is opgebouwd uit een zevental deelonderwerpen:

  1. Contract specifieke items: dat betreft (statische) achtergrondinformatie over het contract zoals welke vervoersvorm(en) het betreft, wie de opdrachtgever is of wie de opdrachtgevers zijn. Ook komt aan de orde wat de vergoeding systematiek is.
  2. Financieel: dat gaat over de exploitatiekosten en indien van toepassing de reizigersbijdrage.
  3. Informatie over de gebruikers geeft (indien beschikbaar) extra informatie over de reizigers. Zoals het aantal mensen met een indicatie voor een bepaalde vervoersvorm.
  4. Tevredenheid van de gebruikers heeft betrekking op klanttevredenheid en op klachten.
  5. Uitvoering vervoer: voertuigen maakt inzichtelijk hoeveel kilometer gereden is en/of hoeveel uren inzet is geleverd. Beladen en onbeladen kilometers of tijd en betaalde en onbetaalde kilometers komen aan de orde in deze categorie.
  6. Uitvoering vervoer: ritten /routes maakt inzichtelijk hoeveel ritten of routes er gereden zijn. Aanvullende informatie in deze categorie zijn zaken als niet uitgevoerde ritten of routes en geannuleerde ritten. Bij vraagafhankelijke vervoer is aandacht voor zaken als prioriteitsritten, kamer-kamer vervoer en vervoer naar puntbestemmingen.
  7. Uitvoeringskwaliteit dat betreft de geleverde kwaliteit van uitvoering. Aspecten gerelateerd aan tijdigheid zijn daarbij met name van belang.
    Op dit moment werken we samen met CROW aan het vormgeven van de volgende stap. Er is voldoende draagvlak voor basisinformatie en diverse partijen willen zich inspannen om de volgende stap te zetten naar eenduidige definities.

Meer weten over basisinformatie neem dan contact op met Guy Hermans: g.hermans@forseti.nl

Terug naar overzicht