Draaiboek Leerlingenvervoer
Inkoop & Aanbesteding
30. 01. 2017

Aanbesteding doelgroepenvervoer Gouda, Waddinxveen en Promen

De gemeenten Gouda en Waddinxveen hadden in het verleden eigen contracten voor het leerlingenvervoer. Aangezien er sprake is van overlappende vervoersstromen is besloten in gezamenlijkheid het leerlingenvervoer aan te besteden.

Naast het vervoer voor leerlingen met een indicatie aangepast vervoer is ook het vervoer voor jeugdigen (vallend onder de Jeugdwet) opgenomen. In Gouda is Promen gevestigd en zij bieden werk aan mensen met een WSW-indicatie, maar ook aan mensen die via de gemeente naar Promen worden verwezen. Vanuit Gouda en omliggende gemeenten worden werknemers vervoerd naar deze locatie in Gouda. Alle vervoersstromen zijn gebundeld en in deze aanbesteding meegenomen. Er was sprake van een nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen, waarbij de intentie was om zoveel mogelijk vervoer aansluitend te kunnen laten plaatsvinden en waar mogelijk gecombineerd. De aanbesteding heeft geleid tot nieuwe en gunstige contracten per 1 augustus 2015.

Terug naar overzicht
scroll