13.03.2018
Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 2018
13.03.2018

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 2018

We zitten alweer in het jaar 2018. Voor velen de periode om de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar. Een goed moment om, voordat de hectiek rond het aanvraagproces van het leerlingenvervoer weer van start gaat, gezamenlijk stil te staan bij de actualiteiten rond het leerlingenvervoer en om ervaringen uit te wisselen. Om in gezamenlijkheid actuele onderwerpen te behandelen organiseert Forseti, na het grote succes in de afgelopen jaren, wederom een actualiteitenseminar waarin stil wordt gestaan bij actualiteiten, ontwikkelingen en trends binnen het leerlingenvervoer. Op deze dag organiseren wij een aantal workshops waarbinnen veel ruimte wordt geboden voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. De workshops zijn gericht op diverse ontwikkelingen en biedt voor ieder de mogelijkheid om de workshop van zijn of haar eigen actuele onderwerp bij te wonen. Aan het einde van de bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om tijdens de netwerklunch onderling ervaringen uit te wisselen.

Wij vertrouwen erop dat u na afloop van de door u gekozen workshops genoeg inspiratie heeft opgedaan voor het nieuwe schooljaar!

planning

09.30-10.00 Inloop
10.00-10.05 Welkomstwoord Forseti
10.05-10.45 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en leerlingenvervoer Carmen Hermes (advocaat AKD)

Zoals bekend treedt in mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Carmen adviseert en vertegenwoordigt verschillende (inter)nationale cliënten op het gebied van het Privacyrecht en zal u tijdens deze plenaire sessie bijpraten over de recente ontwikkelingen. Wat houdt deze wet in? Wat verandert er voor u als gemeente en wat betekent dit voor u in het dagelijkse werk met betrekking tot leerlingenvervoer?

10.45-11.00 Pauze
11.00-12.00 Workshop ronde 1 Diverse
12.05-13.05 Workshop ronde 2 Diverse
13.05-13.15 Plenaire afronding van de bijeenkomst Forseti
13.15-14.00 Netwerklunch

workshops

1.
Keuze workshop 1: leerlingenvervoer & jeugdwet

Crisisplaatsing, logeerhuis, zorgboerderij etc. Regelmatig komen vragen over vervoer van en naar deze locaties langs bij het leerlingenvervoer.

Sinds 2015 heeft de gemeente op basis van de jeugdwet ook verantwoordelijkheid voor het vervoeren van jeugdigen naar jeugdhulplocaties. In deze workshop wordt ingegaan op de verhouding tussen leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer en komen zaken zoals de 6 weken regeling, de bevoegdheid van een voogd en welke gemeente moet nu betalen, aan de orde.

In deze workshop is ook voldoende ruimte om vragen en eigen casussen in te brengen.

OVER de spreker

Jeroen Peters

Specialist leerlingenvervoer
2.
Ervaringen regiecentrale en bundeling doelgroepenvervoer

ZOOV is het aanvullend vervoersysteem in de Achterhoek en is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Samen willen zij de Achterhoek bereikbaar maken voor iedere reiziger. ZOOV verzorgt vraagafhankelijk vervoer met ZOOV Op Maat, leerlingen- en jeugdvervoer met ZOOV School en vervoer naar dagbesteding of werkvoorziening met ZOOV Werk. De boeking en planning van de reizen met ZOOV worden verzorgd door ZOOV Reisplanner (voor vervoer met ZOOV Op Maat), ZOOV School of ZOOV Werk. Deze callcenters zijn ondergebracht bij Munckhof Regie. Dertien verschillende vervoerbedrijven verzorgen de uitvoering van het vervoer. Bent u benieuwd naar de ervaringen met het werken met een regiecentrale en de wijze waarop verschillende doelgroepen worden gebundeld? De coördinator ZOOV Beheer informeert u gedurende deze workshop over hun ervaringen.

OVER de spreker

Geert Jan Verzijden

Coördinator ZOOV beheer
3.
Reizigersprofielen vs planning

Deze workshop laat op een interactieve manier zien wat de gevolgen zijn van indicaties die vanuit een gemeente worden afgegeven op de planning. Lysanne doet onderzoek naar de (on)mogelijkheden bij het combineren van reizigers en deelt haar bevindingen graag met u binnen deze workshop.

OVER de spreker

Forseti & Lysanne Klaassen

Student Avans HBO Bestuurskunde
4.
Rol adviesraad binnen leerlingenvervoer

Zowel gemeenten als ouderraden, cliëntenraden en participatieraden (samengevat adviesraden) hebben kwaliteit in het leerlingenvervoer hoog in het vaandel. Samenwerken en betrokkenheid is hierbij van groot belang. Hoe werkt een adviesraad eigenlijk en hoe werken ze samen met de gemeente? In deze workshop het voorbeeld.

OVER de spreker

Gemeente Krimpen aan den IJssel & Adviesraad

5.
Moeilijke gesprekken

Hoe pak je dit aan? Hoe verkoop je de boodschap duidelijk? Hoe toon je begrip en creëer je verbinding? Hoe zeg je nee?
Vragen waar u wellicht ook tegenaan loopt op het moment dat u een moeilijk gesprek moet gaan voeren met bijvoorbeeld een ouder. Aan de hand van een aantal herkenbare casussen neemt Ewout u in deze workshop mee om te kijken wat met communicatie kan worden bereikt.

OVER de spreker

Ewout Bomert

De Verbindende factor
Meld je hier aan!
Deel dit event:
Meld je hier aan!