“Deskundige en betrokken adviseurs. De dienstverlening is maatwerk, waardoor het eindresultaat ook bij ons past”

Andreas Noordam, directeur Vervoerscentrale Stedendriehoek

11. 07. 2017
‘Een multifunctionele rol van kennis inbrengen en kritisch adviseren’
De aanleiding voor het plan van een vervoercentrale was tweeledig. Allereerst wa...
01. 06. 2017
‘We zijn samen opgetrokken: met als resultaat een breed gedragen oplossing.’
Midden-Brabant zocht naar een organisatiemodel voor efficiënt doelgroepenvervoe...
01. 02. 2017
Onderzoek toekomst leerlingenvervoer Goeree Overflakkee (2016)
Hiervoor heeft Forseti interviews gevoerd met diverse medewerkers bij de gemeent...
01. 02. 2017
Regio Hart van Brabant
In het traject voor het opstellen van de visie op uitvoering hebben we een inten...
01. 02. 2017
Provincie Zuid-Holland
Al het bestaande kleinschalige vervoer in de DAV-regio is in kaart gebracht, met...
01. 02. 2017
Súdwest- Fryslân, Fryske Marren en Littenseradiel
Zijn er witte vlekken in het vervoeraanbod of is er juist ruimte om beter af te ...
01. 02. 2017
Heroriëntatie doelgroepenvervoer U-16 gemeenten provincie Utrecht
Daarbij is de complexiteit van het vraagstuk teruggebracht tot enkele concrete e...
01. 02. 2017
Beleidsplan Kanteling – Amersfoort
Het doel is het opstellen van een concreet beleidsplan met specifieke maatregele...